بایگانی برچسب: حدیث درباره فقر

احادیث درباره فقر

حدیث درباره فقر غنی الذات تنها خداوند است و گاه فقر به نداشتن مال مراد باشد که بعضی حدیث ها در ذم و نکوهش آن آمده و بعضی حدیث ها در ستایش آن. آری درصورتی که فقر با صفاتی مانند رضا و قناعت توام باشد فقیر به فقر و نداری …

توضیحات بیشتر »